Bài ca phiêu lưu – Nguyễn Duy

0
Bài ca phiêu lưu – Nguyễn Duy

Xin em đừng nản lòng yêu
tình tang là cuộc phiêu lưu

Xin em đừng ngán cuộc chơi
phiêu lưu đã nhất trần đời là mơ

Xin em đừng mỏi
phiêu lưu tới bến tới bờ còn xa

Xin em đừng già
hiểu cho nhau sống đã là phiêu lưu


Xem thêm:  Nhà thơ Bùi Chí Vinh và tập “Thơ đời” (2007) phần 2