Ảo mộng – Thuận Hữu

0
Ảo mộng – Thuận Hữu

Cơn mà ta có em
Đã qua rồi và em cũng mất
Mới đây thôi, em bằng xương bằng thịt
, em bỗng hóa hư vô
Cái hôn muộn màng cuối cơn mơ
Không đủ sức em
Em đi qua đời ta làn gió thổi
Ta ôm em vào lòng mà chẳng nghĩ ôm em
Em – những phút
Em – ảo mộng
Em – mơ hồ và
Em nuôi sống loài người bằng cái hôn man rợ
Em giết chết loài người cũng bằng những cái hôn
Cơn ảo mộng qua rồi và ta cũng mất em
Cái hôn độc làm ta rùng mình mãi
Em dịu hiền, em nhẫn tâm thế đấy
Em tự giết chết mình trong ý định giết ta.


Xem thêm:  Đêm trăng - Thanh Hùng