Ảỏ mộng – Ngạo Thiên

0
Ảỏ mộng – Ngạo Thiên

Thương người như thể thương thân
Ghét người người ghét, bao lần cho xong
Ai đi về chốn hư không
Ai còn ở lại, bên dòng
Ta bà một cõi
, hợp tan
Âu sầu phiền não
Đời là , vô thường trần ai.

Thời gian lặng lẻ qua trôi qua
Thấm thoát thoi đưa ta cũng già
Sinh tử đời người một nhịp thở
Đời người khi đến lại khi xa

Hãy
Đời là ảo mộng giữa trùng khơi
Như sương như khói rồi tan biến
Huyễn mộng vô thường thế gian ơi.


Xem thêm:  Tình yêu như sấm sét - Phạm Bá Chiểu