Anh tôi – Đinh Long

0
Anh tôi  –  Đinh Long

Bão tan dâm bụt nở xòe

Dậu thưa ngồng cải cuối hè trổ hoa

Áo bào chưa kịp tãi ra

Ngõ nay xào xạc, sương sa rợn người

Chốn quê một dải bời bời

Sông quê bên lở bên bồi đục, trong

Khúc sâu sâu, khúc nông nông

Thuyền như trôi giữa cõi không bến bờ

Chỉ quen hò trận, phất cờ

Anh tôi chết đuối bên bờ sông quê.


Xem thêm:  Cách xa - Trần Nhật Thu