Anh đom đóm – Võ Quảng

0
Anh đom đóm – Võ Quảng

gác núi 
Bóng tối lan dần 
Anh Đóm chuyên cần 
Lên đèn đi gác… 

Theo làn gió mát 
Anh đi rất êm 
Đi suốt một đêm 
Lo cho người ngủ 

Bờ tre rèm rủ 
Yên giấc Cò con 
Một đàn chim non 
Trong cây nổi ngáy 
Ao không động đậy 
Lau lách ngủ yên 
Một chú chim Khuyên 
Nằm mê ú ớ 
Tiếng chị Cò bợ: 
– "Ru hỡi! Ru hời! 
Hỡi bé tôi ơi 
Ngủ cho ngon giấc!" 

Ngoài sông thím Vạc 
mò tôm 
Bên cạnh sao Hôm 
đáy nước 

Từng bước, từng buớc 
Vung ngọn đèn lồng 
Anh Đóm quay vòng 
Như sao bừng nở 
Như sao rực rỡ 
Rung giữa vườn cam 
Rung dọc bờ xoan 
Vườn cau, vườn mít 

Gà đâu rộn rịp 
Gáy sáng đằng đông 
Tắt ngọn đèn lồng 
Đóm lui về nghỉ


Xem thêm:  Lặng lẽ mình em - Phạm Thị Ngọc Liên