Anh đom đóm – Võ Quảng

0
Anh đom đóm – Võ Quảng

Mt tri gác núi 
Bóng ti lan dn 
Anh óm chuyên cn 
Lên èn i gác… 

Theo làn gió mát 
Anh i rt êm 
i sut mt êm 
Lo cho ngi ng 

B tre rèm r 
Yên gic Cò con 
Mt àn chim non 
Trong cây ni ngáy 
Ao không ng y 
Lau lách ng yên 
Mt chú chim Khuyên 
Nm mê ú  
Ting ch Cò b: 
– "Ru hi! Ru hi! 
Hi bé tôi i 
Ng cho ngon gic!" 

Ngoài sông thím Vc 
Lng l mò tôm 
Bên cnh sao Hôm 
Long lanh áy nc 

Tng bc, tng buc 
Vung ngn èn lng 
Anh óm quay vòng 
Nh sao bng n 
Nh sao rc r 
Rung gia vn cam 
Rung dc b xoan 
Vn cau, vn mít 

Gà âu rn rp 
Gáy sáng ng ông 
Tt ngn èn lng 
óm lui v ngh


Xem thêm:  Tiếng kẻng cô nuôi cá - Phan Thế Cải