Anh để em tuột khỏi cánh tay anh – Đào Xuân Đông

0
Anh để em tuột khỏi cánh tay anh – Đào Xuân Đông

Anh để em tuột khỏi cánh tay anh
Em đi mãi và chẳng quay lại nữa
Để lòng anh chẳng bao giờ dám hứa
Sẽ yêu lại một lần như anh đã yêu em


Xem thêm:  Nặng lòng - Dương Hoàng